ماشین آلات ساخت ظروف

ماشین آلات ساخت ظروف

به منظور همگام شدن با رقبای خارجی و همچنین با توجه به توانایی ها و تجربیات چند ساله کسب شده در این زمینه، گروه صنعتی تکنوکار آمادگی خود جهت ارائه مشاوره و خدمات طراحی و ساخت قالب انواع قطعات فرمدار مقوایی و همچنین ساخت و تامین ماشین آلات مربوطه به منظور بهبود کیفیت بسته بندی و محافظت را اعلام میکند.

     فیلم دستگاه کاملا اتوماتیک با خشککن طبقاتی