در باره تکنوکار

طراحی و ساخت قالبهای تولید انواع قطعات فرمدار مقوایی.
ساخت و تامین ماشین آلات تولید قطعات فرمدار مقوایی.
تامین انواع مختلف از قطعات فرمدار مقوایی.
پس از گذشت نزدیک به بیست سال از شروع به کار در طراحی و ساخت انواع مختلف از قالبهای تولید قطعات مقوایی و کسب تجربیات فراوان و با تکیه بر اصل استفاده از هر شکست به عنوان پلی برای پیروزیهای بعدی، امروز افتخار داریم که مدعی ساخت داخل هر گونه قالب مورد نیاز صنایع کشور با کیفیت و قیمت بسیار مناسب و قابل رقابت با سایر همکاران خارج از کشور باشیم و در این راه رضایتمندی مشتریان همواره گواهی بر این مدعا بوده و خواهد بود.
 در این راستا و به منظور همگام شدن با رقبای خارجی و همچنین با توجه به توانایی ها و تجربیات چند ساله کسب شده در این زمینه، گروه صنعتی تکنوکار آمادگی خود جهت ارائه مشاوره و خدمات طراحی و ساخت قالب انواع قطعات فرمدار مقوایی و همچنین ساخت و تامین ماشین آلات مربوطه به منظور بهبود کیفیت بسته بندی و محافظت را اعلام میکند.